Tolgs sockenråd bildades 1987 och samtliga tolgbor är medlemmar. Tolgs sockenråds verksamhetsidé är att samordna bygdens intressen, önskemål och behov och att verka för dessa i en riktning som gagnar tolgbornas bästa. Vi är oberoende i förhållande till politiska partier och andra grupperingar i bygden. Sockenrådet har möjlighet att påverka utvecklingen i närområdet.

Våra stadgar, reviderade 2019.


Årets uppskattning
delas ut vid årsmötet till någon/några som gör något extra för Tolg.

2024 - Agneta Carlsson och Karin Vedin
2023 - Cornelia och Clara, Krogen på logen
2022 - Roger Davidsson
2021 - Mats och Peter Jonasson
2020 - Lars-Göran Svensson

2019 - Sara Palm
2018 - Anders Eriksson
2017 - Maja Söderberg
2016 - Maria Persdotter -Isaksson
2015 - Evert, Arne o Åke
2014 - Pernilla Magnusson
2013 - Pär o Marie  Renevall
2012 - Peo Vinnersten
2011 - Tolgs Bredbandsförening
2010 - Gunvor Solén
2009 - Inge Andersson
2008 - Bo Palm
2007 - Arne Rydberg
2006 - Christina Jonasson
2005 - Anna Lekberg
Övriga som tidigare fått utmärkelsen:
Sara Palm
Guldstoft
Tolgstock
Christer Wånehed
Hanne o Jonas Nordin
Georg Magnusson
Roger Davidsson
Ingmar Bjersing

Läs de senaste sockenbladen


Ett av våra projekt har varit att skaffa en hjärtstartare till Tolg. Du hittar den vid Frunas hage, se vidare här.

Det finns också en hjärtstartare vid Föreningslokalen, läs mer om det i sockenblad nr 1-2023.


Vill du annonsera i sockenbladet? För att kunna finansiera tryckningen av det, så är vi i så fall tacksamma för ett litet bidrag, t.ex. 300 kr för helsida, 200 kr för halvsida och 100 kr för kvartssida. Ta kontakt med vår kassör Sara Palm.


Styrelsen
Maja Söderberg, ordf.  
Ewa Granqvist , sekr.
Sara Palm, kassör
Hanna Milton, kontaktperson,
hannamilton89@hotmail.com, 073 816 14 40
Kristoffer Bjurström 

Emelie Kajliden-Fransson
André Larsson