Årets uppskattning 2014
"Årets uppskattning tilldelas Pernilla Magnusson, som får stå som representant för alla i bygden som visat att man genom ett envist och grundläggande arbete kan driva igenom stora och för socknen betydelsefulla förändringar.

Tack vare Pernillas och övrigas kamp kan äntligen barnen i Växjö kommun tryggt få åka skolbuss till och från skolan."