Kyrkan byggdes 1879-81 och ligger mitt emot skolan på en höjd mitt i socknen. Den senaste ombyggnationen gjordes 2001-2002 med bl.a. byggande av Marias kapell. En minneslund finns på den västra delen av kyrkogården.
Ett par kilometer västerut, strax väster om kanalen mellan Tolgsjön och Asasjön, finns gamla kyrkogården. Gamla kyrkan revs under senare delen av 1800-talet, då den nya kyrkan stod klar. Många av inventarierna från gamla kyrkan finns bevarade.
Tolg är en del av Söraby församling och tillhör Växjö pastorat. Följ gärna via deras Facebooksida.

Här finns kalender med vad som händer i församlingen.  (länk till Svenska kyrkan, Växjö pastorat)