Årets uppskattning 2009
"Årets uppskattning går till en omtänksam problemlösare som med sin professionalism och sitt stora kontaktnät bidragit till att många tolgbor har fått hjälp med avlopp, vägar och diken m.m. Hinder som kan kännas oöverstigliga för den enskilde fastighetsägaren, ser denna entreprenör som intressanta utmaningar och finner genomtänkta lösningar.

Dessutom har denna man starkt bidragit till bygdens utveckling genom ovärderliga insatser i samband med nedgrävning av fiber.

Med tanke på att han oftast använder tunga, stora och högljudda maskiner kan man lugnt påstå att Inge Andersson verkar i det tysta men är inte tyst när han verkar."

/Tolgs sockenråd