Årets uppskattning 2015
"Evert, Arne och Åke har under många år genom ett stort ideellt arbete i Tolg IF:s idrottsplatskommitté sett till att föreningens ungdomar och seniorer haft väldigt fina förutsättningar att träna och spela matcher på Dackevallen. Arbetet med klippning, kritning av planer och skötsel av anläggningen har inneburit otaliga arbetstimmar under många år, ett arbete som har varit till stor nytta för idrottsintresserade tolgbor och som även många utomstående besökare kommenterat och uppmärksammat vid besök.

Engagemanget för Tolg IF sträcker sig även utanför skötseln av idrottsplatsen och listan på vad herrarna genom åren har gjort för föreningen är lång, så lång att de nog endast själva vet vad som stämmer.

För att ge några exempel så har Arne arbetat i styrelse, varit revisor och har under många år varit aktiv i boulesektionen. Åke har varit ordförande, styrelsemedlem, lagledare, lotteri- och inträdesansvarig, sektionsansvarig för boulen, ungdomstränare och ungdomsdomare. Evert har utöver årtionden av arbete med idrottsplatsen även under många år varit ungdomstränare och ungdomsdomare. Åke och Evert har även ett imponerande antal säsonger som spelare för föreningen.
Evert, Arne och Åke är förebilder i uthållighet och engagemang i ideellt arbete."
/ Tolgs Sockenråd