Årets uppskattning 2007
Tilldelades Arne Rydberg, "som som visat stort engagemang för Tolgbygden bl.a. genom att med utomordentlig kreativitet och entusiasm varit initiativtagare till och  drivande i vattenledsprojektet, vilket gav stor uppmärksamhet åt vår bygd, samt engagerat arbetat i styrgruppen för Andra Tolgboken."

/Tolgs sockenråd