Fiskevårdsföreningen - Läs mer här
Kontaktpersoner:
Peter Jonasson, Tolg, 076 896 53 31
Peter Gustavsson, Tolg, 0470 941 94, 070 606 27 86
Mats Johansson, Tolg, 070 518 64 06

IOGT-NTO
Kontaktperson: Ida Gunnarsson-Blom
Tfn 070 412 58 59