Fiskekort
Dag 30;-  
Vecka 75;-  
År (familjekort) 150;-
Alla från 18 år och uppåt ska ha gällande fiskekort, även boende i Tolg. Dock har ju fiskerättsinnehavare rätt att fiska på eget och på byns vatten utan fiskekort.

Gruppfiskekort för fisketävlingar, skolor, företag och liknande säljes av styrelsen.

Försäljningsställen 
Tolgs Lanthandel, 0470 55 04 00
Asa Vandrarhem, Asa - 0472 26 31 10
Nordländer - camping-kanoting-fiske-logi, Åby -
0470 933 09
ICA Supermarket Rottne - 0470 912 95

Kontaktpersoner:
Peter Jonasson, Tolg, 076 896 53 31
Peter Gustavsson, Tolg, 0470 941 94, 070 606 27 86
Mats Johansson, Tolg, 070 518 64 06

Fiskekort medger rätt till:

  • fiske med mete, spinn, pimpel samt enkelt drag efter motordriven båt
  • fiske i sjöarna Hökasjön, Bråtasjön, Asasjön, Tolgasjön, Skavenäsasjön

Kom ihåg 

  • att du är skyldig känna till gällande bestämmelser för fiskevattnet
  • att visa hänsyn till de närboende
  • att inte skräpa ner i naturen
  • sportfiske bör ej ske i en zon på 100 meter från privata bryggor, tomter och allmänna badplatser.