Tolg erbjuder vacker natur och det finns många fina platser att stanna vid. Förslag ges i listen ovan.

Stanna också gärna till i vår lanthandel, som erbjuder mycket ekologiskt. Kyrkan och gamla kyrkogården kan också vara ett utflyktsmål.

Vår badplats ligger i sydöstra delen av Asasjön, 5 km från lanthandeln. Här finns grillplats, omklädningsrum och toalett.

Värendsleden är en led där du paddlar i en underbar miljö genom Mörrumsåns vattensystem. Värendsleden börjar i Asasjön och erbjuder 120 km paddling och i Växjö kommun finns 16 stycken lägerplatser för övernattning längs med leden. I Tolgs närområde kan du stanna till vid rastplatser som Långanäs, Grönevik, Brogården, Tolgs naturcamping och Nykulla utsiktstorn.
Ledkarta för Värendsleden.

Sigfridsleden är en fantastisk led genom vackra Värend. Du kan vandra men du kan även cykla mountainbike, om du visar hänsyn mot vandrare. Leden är cirka 88 km lång med en 14 km lång markerad anslutning via smalspåret till Evedal och domkyrkan i Växjö. Leden ansluter i Asa till Höglandsleden och i Knapelid finns markering till Korrö och Utvandrarleden. Starta exempelvis vid Nykulla utsiktstorn, vid förskolan i Tolg, vid Skärsjön eller vid Kampen.
Väg vid Nöbbele
Tolgs Lanthandel
Klockstapeln på gamla kyrkogården
Badplatsen vid Asasjön
Kyrkbacken - "Gloelid"
Utsikt från Nykulla mot Tolg