När man färdas norrut genom Tolgbyn och kommer till den plats där man ser Tolgsjön på vänster sida, kan man lite längre fram upp mot höger skymta de gamla gravrösena som är från järnåldern. Vid vägen upp mot höger finns en parkeringsplats och information om området. Folktraditionen säger att här är en gammal offer- och kultplats samt sedermera gravfält.

Det påstås att det funnits en avrättningsplats en bit ut i åkern, där jorden ännu är svart av allt blod som flutit. Otänkbart är det inte, för ting hölls i gamla i tider i Brogården strax nedanför Lundabacke och domarna verkställdes antagligen snabbt och utan större ceremonier.