Norrut, inte långt från Tolg, hittar du Asa skogstempel som iordningställdes 1994. Här ordnas friluftsgudstjänster och här förrättas vigslar och dop. Skogsstyrelsen har också i området anlagt naturstigar med information om skogen och om hur det förr framställdes träkol. Men främst är det en plats för ro och lugn. Fortsätt mot Asa och där finns vandrarhemmet och Asa herrgård. 

Söderut från Tolg finns Nykulla utsiktstorn och Åby sluss i söder med Sjövillan och åt öster finns Vartorps kvarn.

I anslutning till Vartorp hittar du naturreservatet Lunden, som bjuder på vackra naturupplevelser med hagar och ängar, skogar och myrar, sjöar och vattendrag men också en möjlighet att få se bronsåldersgravar, kulturlämningar, mäktiga 300-åriga ekar och inte minst ett rikt fågelliv.

Kör du västerut mot Lädja och Berg så är det inte långt till Elin Wägners Lilla Björka och till Hulta klint och Singoallas grotta.
Klintasjön vid Singoallas grotta

På sidan lammhult.info finns en karta med en mängd besöksmål.

Asa skogstempel
Utsikt mot Tolg från Nykulla utsiktstorn