Här finns en länk till ett bildspel från en utflykt i september 2020.

Tyvärr har det på grund av barkborreangrepp skett avverkning på området, så det ser inte ut som det gjorde 2020.

Därför hänvisar vi till länken ovan eller ta del av denna uppsats.

I Ödetofta by ligger Barnabrunnarna, som offerkällor räknas de till de märkligaste i landet. Ungefär en kilometer in i skogen från landsvägen slingrar sig en stig, där skyltar visar dig vägen fram till källorna. Barnabrunnarna har varit vida kända som offerkällor ända sedan medeltiden. Mycket folk har genom åren vandrat till källorna som sägs varit i bruk till slutet av 1800-talet. Under den senare tiden skedde dock besöken lite mer i smyg, då det ansågs som vidskepelse och lite skamligt.