I Ödetofta by ligger Barnabrunnarna, som offerkällor räknas de till de märkligaste i landet. Ungefär en kilometer in i skogen från landsvägen slingrar sig en stig, där skyltar visar dig vägen fram till källorna. Barnabrunnarna har varit vida kända som offerkällor ända sedan medeltiden. Mycket folk har genom åren vandrat till källorna som sägs varit i bruk till slutet av 1800-talet. Under den senare tiden skedde dock besöken lite mer i smyg, då det ansågs som vidskepelse och lite skamligt.