Tolg är en socken, där jakten är av stor betydelse för många. Utöver den sociala delen fyller den en nödvändig funktion för jord- och skogsbruket samt ger ett värdefullt tillskott av ekologiskt kött.

Älg och vildsvin jagas för det mesta över större sammanhängande arealer, medan småvilt som rådjur, hare och räv inte sällan jagas på små arealer med för dagen få deltagande jägare.

Vildsvinens etablering i våra bygder har i stort förändrat jakten, då mycket av den tid som finns disponibel för jaktutövning i princip är nödvändig att lägga på just vildsvinsjakt. Detta för att inte helt tappa kontrollen över en skenande vildsvinsstam och låta vildsvinen helt förstöra förutsättningarna för att bedriva jordbruk.

I Tolg har vi sedan ca 20  år tillbaka älgjakten reglerad och styrd via Tolgs älgskötselområde, som i sin tur är knutet till ett älgförvaltningsområde omfattande ca 200 000 ha. Tolgs ÄSO är en sammanslutning av de åtta älgjaktlag som verkar i Tolg, där arealen på den mark som jaktlagen disponerar varierar från ca 500 ha upp till ca 2 000 ha. Hela älgskötselområdet omfattar 7 823 ha. Ett normalt jaktår i ett historiskt femårsperspektiv fälls ca 35 älgar i Tolg.

Yxnanäs i augusti 2013
Per Jonsson, ordf Tolgs ÄSO
Jakt efter vildsvin - i princip hela året  -  Varierande jaktformer
Jakt efter råbock - 16 augusti – 30 september  -  Pursch, dvs vakjakt
Jakt efter ringduva  -  16 augusti – 31 december  - Huvudsakligen augusti    
Jakt efter gräsand  -  21 augusti – 31 december  -  Ofta kvällstid, s.k. kvällssträck
Jakt efter kanadagås  - 11 augusti – 31 december
Jakt efter räv  -  1 augusti – 15 mars  -  Med drivande hund 21 aug – 15 mars
Jakt efter rådjur generellt  -  1 oktober – 31 januari  -  Huvudsakligen med drivande hund
Jakt efter fälthare  -  1 september – 15 februari  -  Med drivande hund
Älgjakt  -  14 oktober – 28 februari  -  Av de älgar som fälls under hela säsongen, fälls ca 80 % under första jaktveckan. Älgjakten har sin intensivaste period i inledningen av säsongen, dvs innevarande år under vecka 42.
Småvilt och övrigt vilt jagas huvudsakligen under helger, men en hel del jakt bedrivs även på vardagar.
Jul och nyårshelgerna är stora jakthelger och mellan den 20 december och trettonhelgen är det stor aktivitet ute i skogarna.

Följande personer kan kontaktas för upplysningar rörande jakten i Tolg:
Pelle Jonsson - 070 810 01 21
Andreas Janlöv - 070 569 41 90
Arne Harrysson - 070 680 79 72
Jens Nilsson - 070 658 22 27  
Peter Gustafsson - 070 606 27 86
Johannes Friman - 070 684 43 65
Björn Erixon - 073 039 98 33  
Jens Ovesson - 070 176 26 23
Torbjörn Petersson - 070 649 41 10
Mats Johansson - 070 518 64 06