Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.  

Kultur i Tolg har nu funnits i 20 år, många "onsdagscaféer" och föreställningar har genomförts. Vi har haft god kontakt med Musik i Syd, med Växjö Teaterförening som hjälpt oss med finansiering vid evenemangen, och med Regionteatern, som haft flera föreställningar hos oss, till och med någon premiär.
På årsmötet i mars 2024 togs beslut att avsluta föreningen.