Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.  

"att öka och främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg". Så står det i första meningen i Kultur i Tolgs stadgar. Varför vill vi göra det? Räcker det inte med alla tevekanalerna vi fått genom vårt fibernät? Har vi inte nära till alla konserter och annan kultur i Växjö? Är inte Tolg för litet för att vara bas för en kulturförening? Nej, vi är övertygade om att det finns utrymme för en liten lokal aktör.


Under 2020 hände följande:

Onsdag 29 januari - Två grupper från USA som spelar singer-songwriter/bluegrass kom till Tolg! Jeri Katherine Howell and friends, Kentucky Music Ensemble.

Onsdag 25 mars - Historikern Olle Larsson skulle berättat om Småländska trolldomsprocesser. Blev inställt p.g.a. coronaspridningen.

Inga fler evenemang under året p.g.a. pandemin. 
Våra planerade, Anna Bromee samt teater, är uppskjutna till nästa år.

För 2021 planerar vi också för detta, hoppas det kan bli av.

Fredag 9 april 2021
Ensemble Mare Balticum och Martin Bagge som kommer med ett helt nytt program om dryckesvisor och musik till fest. Anordnas i samarbete med Växjö konsertförening, Växjö kommun och Musik i Syd.
 
Fredag 22 oktober 2021

Traveling John

Traveling John är John Dunsö, som spelar gitarrbaserad folkpop med influenser från bl.a. Paul Simon och Bob Dylan, där texterna och historieberättandet alltid är i fokus.
Anordnas i samarbete med Växjö kommun och Musik i Syd.
Christina Jonasson, ordf. Övriga i kulturföreningen är Monica Gideonsson,
Lars-Erik Lindén, Ulla-Carin Bergqvist, Hanne Nordin och Jerry Sunesson.