Kulturföreningen Kultur i Tolg startade 2004 efter att några kulturintresserade personer under våren 2003 suttit och spånat om att sätta igång med någon sådan verksamhet i Tolg.  

"att öka och främja utbudet av kulturella aktiviteter i Tolg". Så står det i första meningen i Kultur i Tolgs stadgar. Varför vill vi göra det? Räcker det inte med alla tevekanalerna vi fått genom vårt fibernät? Har vi inte nära till alla konserter och annan kultur i Växjö? Är inte Tolg för litet för att vara bas för en kulturförening? Nej, vi är övertygade om att det finns utrymme för en liten lokal aktör."

Kultur i Tolg har nu funnits i 20 år, och många "onsdagscaféer" och föreställningar har genomförts. Vi har haft god kontakt med Växjö Teaterförening som hjälpt oss med finansiering vid evenemangen, och Regionteatern, som haft flera föreställningar hos oss, till och med någon premiär.

Under 2022 hade vi av olika anledningar endast två tillfällen. Vid årsmötet den 20 mars 2023 beslutade vi att göra uppehåll i verksamheten fram till nästa årsmöte. Och på årsmötet i mars 2024 kommer föreningen att avslutas.
Christina Jonasson, ordf. Övriga i kulturföreningen är Monica Gideonsson,
Lars-Erik Lindén, Ulla-Carin Bergqvist och Hanne Nordin.