Föreningslokalens styrelse

Ordförande Per Jansson
perjansson.skogshyddan@gmail.com
Mobil: 070-560 29 21
 
Kassör Christer Wånehed
Christer.wanehed@vaxjo.se
Mobil: 070-314 12 78
 
Ledamöter
Ida Gustavsson
Ida.gustavsson@pensionsmyndigheten.se

Torbjörn Karlsson
gotuben@hotmail.com
 
Anders Eriksson
anders19780611@gmail.com
Bokning av gymnastiksalen görs hos Christer Wånehed;
070-314 12 78
0470-941 58
E-post: christer.wanehed@vaxjo.se
Hämtning av nyckeltag sker också hos Christer Wånehed.
 
Bokning av stora salen, lilla salen, kök, görs hos vaktmästare Arija Scudder;
Tel: 0470-940 56
E-post: arijascudder@mail.com
Tillträde sker enligt överenskommelse med vaktmästaren.
 
Hyresavgifter
Lilla salen 150 kr
Lilla salen + kök 300 kr
Stora salen 550 kr
Stora salen + kök 750 kr
Stora salen + lilla salen + kök 900 kr
Gympasalen 50 kr/tim