Tolg är känt för att ha ett aktivt föreningsliv. Det kan handla om hembygden, sport och fotboll, kultur och företagsamhet.

Vår föreningslokal hyrs ut till föreningsaktiviteter, privata fester, till skolan och en del av kyrkans verksamhet och här finns också gymnastiksal och lokaler till förskolan.


Föreningslokalen förvaltas av en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral.  

Under rubriken Föreningar ovan finns mer information.