Skolorna är Holkastorp, Källreda eller, om inget anges, nuvarande skolan vid kyrkan. Klass/år kan i några fall vara ungefärligt. Länk är grön.
 

Klass 1, år 1938. Lärarinna : Alice Winkvist. Skollokal var då Betania-kapellet, nedanför "Dahls smedja", ca 100 m från Tolgs lanthandel.

Klass 1 och 2, 1939, Betania
Söndagsskola i Betania 1940

Holkastorp 1932-33, klass 1-2  
Holkastorp 1935-36, klass 1-2  
Holkastorp vt 1936, klasserna 2, 4 och 6, Lärarinna: Anna Löfstedt  
Holkastorp ht 1938, klass 3-6
Holkastorp 1939, klass 3, 4, 5, 6  
Holkastorp 1940, klass 1-2 (fler klasser?)  
Holkastorp 1941, klass 3, 4, 5, 6  
Holkastorp 1941-42, klass 4-6  
Holkastorp 1942, klass 3, 4, 5, 6  
Fortsättningsskolan 1945, årskurs 1 o 2  
Holkastorp 1948-49, klass 1-2  

Källreda ca 1944-45   
Källreda ca 1945-46   
Källreda ca 1946-47   
Källreda ca 1947-48  Lärarinnan heter Astrid Blomberg
Källreda ca 1948-49   
Källreda ht 1956 
Källreda ht 1958, klass 3-5  
Källreda ht 1960 

Klass 1-2, Holkastorp 1945 
Klass 1-2, Holkastorp 1950-51 
Klass 3-4, Holkastorp 1950-51   
Klass 1-2, Holkastorp 1952-53 
Klass 3-4, Holkastorp 1952-53   
Klass 5-6, 1952-53   
Klass 1-2, Holkastorp 1953-54
Klass 3-4, Holkastorp 1953-54   
Klass 4-5, 1953-54   
Klass 1-2 1954-55   
Klass 5-6 1954-55     
Klass 7 1954-55         
Klass 1-2 1955-56   
Klass 3-4, 1955-56, Holkastorp   
Klass 5-6, 1955-56     
Klass 1-2, Holkastorp 1956-57 
Klass 3-4 1956-57   
Klass 7, 1956-57   
Klass 1-2, Holkastorp 1957-58 
Klass 3-4 1957-58   
Klass 3, 4, 6 ht 1957
Klass 5-6, 1957-58   
Klass 5-6 1958-59   
Klass 5-6 1959-60   

Klass 1-2, Holkastorp 1958-59 
Klass 1-2, 1959-60 
Klass 3-6, ht 1959   
Klass 1-2, Holkastorp 1960-61 
Klass 3-4, Holkastorp 1960-61   
Klass 5-6, 1960-61
Klass 5-6, 1961-62 
Klass 5-6, 1962-63   
Klass 5-6, 1963-64   
Klass 5-6, 1965-66 
Klass 5-6, 1967
Klass 1-2, 1968-69
Klass 5-6, 1968-69 
Klass 1-2, 1969-70
Klass 3-4, 1969-70  
Klass 1-2, 1970-71
Klass 3-4, 1971-72 
Klass 1-2, 1972-73
Klass 3-4, 1972-73 
Klass 1-2, 1973-74
Klass 3-4, 1973-74 
Klass 1-2, 1976-77 
   och ett till!        
Klass 1-2, 1977-78 
   och ett till!
Klass 3-4, 1977-78
   och ett till!  
Klass 5, 1979-80  
Klass 1-2, 1979-80 
Klass 1-2, 1980-81   
Klass 5-6, 1981-82 
Klass 3-4, 1982-83 
Klass 1-2, 1983-84 
Klass 5-6, 1983-84 
Klass 1-2, 1984-85   
Klass 5-6, 1984-85 
Klass 1-2, 1985-86 
Klass 3-4, 1985-86 
Klass 5-6, 1985-86 
Klass 1-2, 1987-88  
Klass 3-4, 1987-88 
Klass 5-6, 1987-88 
Klass 1-2, 1988-89    och ett till   
Klass 3-4, 1988-89 
Klass 5-6, 1988-89 
Klass 1-2, 1995-96